• प्रेम शंकर चौधरी
    प्रेम शंकर चौधरी

    (कार्यालय प्रमुख)

    9857824112

    dforolpa12@gmail.com

  • (सूचना अधिकारी)

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तेस्रो संशोधन २०७५/११/१९ समेत 2079-04-15
लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ 2078-08-01
नेपाल सरकार वन ऐन २०७६ 2076-06-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
मिति २०८०-०८-०७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र 2080-08-07
नेपाल सरकार वन नियमावली २०७९ 2079-04-16
सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधन २०७९/३/२० समेत 2079-04-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
संघ सशर्त तर्फको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ 2079-06-02
लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ 2079-06-02
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ 2079-04-15
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको लागि रेन्जर पदको लागि आवश्यकता सम्बन्धी सुचना 2080-10-14
दाँते ओखर खरिद सम्बन्धी ७ दिने सुचना 2080-09-26
दाँते ओखर खरिद सम्बन्धी १५ दिने सुचना 2080-08-25
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँते ओखरको बिरुवा खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना 2079-07-02
टिमुरको फल डाँक बढाबढद्वारा लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना 2078-12-18
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकासित १५ दिने सूचना 2078-11-21
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ड्राफ्ट रिपोर्ट 2079-11-09
मिति २०७८/१०/१२ गते संचालित बन डढेलो नियन्त्रण तथा वन्यजन्तु उद्दारको लागि RAPID RESPONSE TEAM गठन बैठकमा भएका निर्णयहरु 2078-10-12
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि १५ दिने सूचना 2079-11-12
जलजला क्षेत्रमा पर्यापर्यटन तथा वन संरक्षण कार्यक्रमको Breakdown गरिएको बारे । 2079-05-20
आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरुको विवरण 2079-04-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
आ.व. २०७९/८० को विरुवा उत्पादन तथा अ. ल्या. भइ यस आ.व. को अन्त्यमा डिभिजन वन नर्सरीहरुमा स्टक कायम रहेका एक वर्षिय र बहु बर्षिय विरुवाहरुको विवरण 2080-05-12
आ.व. २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्ममा डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा मार्फत गरिएको मुख्य मुख्य वृक्षारोपण, विरुवा उत्पादन, पार्क निर्माण तथा रिचार्ज पोखरी निर्माण सम्बन्धि कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण 2080-05-10
आ.व. २०७९/८० मा रोल्पा जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक वनहरुबाट भएको खोटो निकासी तथा राजश्व संकलनको विस्तृत विवरण 2080-05-10