• ..........................
  ..........................

  (कार्यालय प्रमुख)

  9857824112

  dforolpa12@gmail.com

 • बाबुराम पोख्रेल
  बाबुराम पोख्रेल

  (सूचना अधिकारी)

  9857877018

  baburam.pokhrel1@gmail.com

परिचय
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, तेस्रो संशोधन २०७५/११/१९ समेत 2079-04-15
लुम्बिनी प्रदेश वन ऐन २०७८ 2078-08-01
नेपाल सरकार वन ऐन २०७६ 2076-06-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
नेपाल सरकार वन नियमावली २०७९ 2079-04-16
सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधन २०७९/३/२० समेत 2079-04-15
लुम्बिनी प्रदेश वन नियमावली २०७९ 2079-01-14
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ 2079-04-15
रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दररेट 2079-03-27
कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ 2077-06-15
सूचना तथा समाचार
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको प्रारम्भिक व‍ातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारीको लागि राय सुझाव दिने सम्बन्धि ७ दिने सूचना 2079-11-09
रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिकामा घुम्ति शिविर कार्यक्रम सम्पन्न 2079-03-27
रोल्पा जिल्लाको सुनिलस्मृती गाउँपालिका ७ तेवाङमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न 2079-03-25
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँते ओखरको बिरुवा खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी सूचना 2079-07-02
टिमुरको फल डाँक बढाबढद्वारा लिलाम विक्री सम्बन्धी १५ दिने सूचना 2078-12-18
डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी तेस्रो पटक प्रकासित १५ दिने सूचना 2078-11-21
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको ड्राफ्ट रिपोर्ट 2079-11-09
मिति २०७८/१०/१२ गते संचालित बन डढेलो नियन्त्रण तथा वन्यजन्तु उद्दारको लागि RAPID RESPONSE TEAM गठन बैठकमा भएका निर्णयहरु 2078-10-12
प्रकाशन
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि १५ दिने सूचना 2079-11-12
जलजला क्षेत्रमा पर्यापर्यटन तथा वन संरक्षण कार्यक्रमको Breakdown गरिएको बारे । 2079-05-20
आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरुको विवरण 2079-04-15
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
Voting Centre Rolpa 2079-07-28
मिति २०७९/०४/ २४ मा स्वीकृत पञ्च बर्षिय कार्ययोजना अनुसार रोल्पा जिल्ला स्बाथित राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट बार्षिक संकलन हुने जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको विवरण 2079-04-24
आ.व. २०७८/७९ मा अनुगमन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको विवरण 2079-04-15