सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको लागि रेन्जर पदको लागि आवश्यकता सम्बन्धी सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-10-14 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
2 दाँते ओखर खरिद सम्बन्धी ७ दिने सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-09-26 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
3 दाँते ओखर खरिद सम्बन्धी १५ दिने सुचना सूचना तथा समाचारहरु 2080-08-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
4 प्रस्तावित जलजला संरक्षित वनको प्रारम्भिक व‍ातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन तयारीको लागि राय सुझाव दिने सम्बन्धि ७ दिने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2079-11-09 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा View Details
5 रोल्पा जिल्लाको परिवर्तन गाउँपालिकामा घुम्ति शिविर कार्यक्रम सम्पन्न सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-27 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
6 रोल्पा जिल्लाको सुनिलस्मृती गाउँपालिका ७ तेवाङमा जडिबुटी खेती विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-25 View Details
7 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको आयोजनामा रुन्टीगढी गाउँपालिकामा घुम्ती शिविर कार्यक्रम सम्पन्न सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-22 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
8 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको आयोजनामा सुनछहरीमा घुम्ती शिविर कार्यक्रम संचालन सूचना तथा समाचारहरु 2079-03-20 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
9 जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित सामुदायिक उद्यम प्रवर्द्धनमा सहयोग कार्यक्रमको प्रस्ताव छनौट सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2078-11-23 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
10 गोलिया काठ दाउरा लिलामको बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-10-09 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
11 वोलपत्रद्वारा काठ दाउरा विक्री वितरण सम्बन्धी सूचनाको म्याद सच्याइएको बारे सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-25 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
12 डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-09-20 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details
13 स्थानीय सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-21 View Details
14 काठ दाउरा विक्री वितरणको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी १५ दिने सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-20 admin View Details
15 रेञ्जर आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-08-17 admin View Details
16 बोलपत्र स्वीकृतीको आशय सम्बन्धी सूचना-चतुर्भुज माडी लुंग्री पार्क निर्माण सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-12 admin View Details
17 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (तिला टावर) सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-24 admin View Details
18 जिल्ला स्थित ग्रामिण तथा कृषि सडकहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 Admin View Details
19 डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका भौतिक सामाग्रीहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 admin View Details
20 स्थानीय तह अनुसार वनले ढाकेको क्षेत्रको तत्थ्यंग विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2076-10-12 admin View Details
21 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाको विरुवा माग गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2022-06-14 डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा View Details