कार्यविधि/ निर्देशिका
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ कार्यविधि/ निर्देशिका 2079-04-15 लुम्बिनी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालय View Details
2 रोल्पा जिल्लाको आ.व. २०७९/८० को स्वीकृत जिल्ला दररेट कार्यविधि/ निर्देशिका 2079-03-27 जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा View Details
3 कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ कार्यविधि/ निर्देशिका 2077-06-15 Admin View Details