मिति २०८०-०८-०७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्र

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, प्रतिवन्धित जडीबुटीहरु तथा बँदेलललाई कृषिबाली हानीकारक बन्यजन्तु घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था ।