प्रदेश सरकार
उद्याेग,पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय

रोल्पा, लुम्बिनी प्रदेश
शिर्षक
प्रदेश ५ को वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७७-०३-२४ डाउनलोड
रोल्पा जिल्ल्लामा वन तथा वन सम्भंधि कार्यक्रम संचालनबाट रोजगारी सिर्जन्को व्यवस्था
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०१-०१० डाउनलोड
व्यवस्थापनको आधारमा वनको व्यवस्थापन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०१-०९ डाउनलोड
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०६-२४ डाउनलोड
वन ऐन २०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०६-२७ डाउनलोड
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन जन्तु संग्रक्षण
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०९-०६ डाउनलोड
वन तथा भू संग्रक्षण मन्त्रालय
 1 file(s)   पटक डाउनलोड ';
ऐन २०७६-०९-०६ डाउनलोड