आ.व. २०७८/७९ मा अनुगमन गरिएका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको विवरण

आ.व. २०७८/७९ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पाबाट कुल ५४० वटा समूहहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।